Bilety miesięczne -Zmiany

 PP POLTURIST informuję pasażerów ,że nastepują zmiany w zakupie biletów miesięcznych.

Dotychczas kiedy pasazer przekazał kierowcy legitymację na bilet otrzymał kartkę uprawniającą do przejazdu w terminie do 07 dnia każdego miesiąca. Od miesiąca 10/2019r kartka bedzie tylko dowodem na zakup biletu (że pasazer przekazal legitymację kierowcy) nie będzie uprawniać do przejazdu czyli bilety należy odebrać do końca każdego miesiąca , po tym terminie jesli ktoś nie zdąży odebrac biletu lub zdecydujke o zakupie później należy zakupic bilet jednorazowy, kartka nie będzie ważna na przejazd.

Odbiór biletu u tego samego kierowcy u którego pasażer dał legitymację na zakup. zakup biletu na m-c 09/2019r z uwagi na młodzież szkolną na starych zasadach. Zmiany od października czyli bilety na październik sprzedajemy od 20 wrzesnia i odbiór do końca miesiąca.

 

SPRZEDAŻ BILETOW OD 20 DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA.