Kierunek:
GADÓW -> Mycielin -> Zbiersk -> Stawiszyn -> Witoldów -> KALISZ

Przystanek Poniedziałek - Piątek Sobota Niedziela i Święta
Gadów 4.05, 5.05, 6.05, 7.30, 12.05, 15.25, 17,55, 20.15, 4,35;   7.30, 12.05, 15.25, nie kursują
Mycielin 4.15, 5.15, 6.15, 7.40, 12.15, 15.35, 18.05, 20.25,  4,45 : 7.40, 12.15, 15.35, nie kursują
Zbiersk-Cukrownia 4.27, 5.27, 6,27,, 6.52S, 7.52, 8.50, 10.40, 12.27, 14.10S, 15.47,  18.17, 20.37, 4,57 : 7.52, 12.27,15.47, nie kursują
Stawiszyn 4.35, 5.35,: 6,35, 7.00S, ,8,00; 9,00, 10,50, 12.35, 14.20S, 15.05S, 15.55, 18.25, 20.45, 5,05:  8.02, 12.35, 15,55, nie kursują
Witoldów 4.43, 5.43: 6,43, 7.08S, ,8,08; 9.06, 10,56, 12.43, 14.26S, 15.13S, 16.03, 18.33, 20.53,  5,12: 8.08, 12.43, 16.03, nie kursują
Russów 4.47, 5.47, : 6,47,  7.12S, , 8,12; 9.10, 11.00, 12.47, 14.30S, 15.17S, 16.07, 18.37, 20,57,  5,15,    8.12 ,12.47, 16.07 nie kursują
Kokanin 4,50, 5,50, , 6,50,  7.15S, , 8,15;9.13, 11.03, 12.50, 14.33S, 15.20S, 16.10, 18.40, 21.00,  5,20,  8.15 12.50, 16.10, nie kursują

 

Objaśnienia

  • S - Kursuje w dni nauki szkolnej