Kierunek:
GADÓW -> Mycielin -> Zbiersk -> Stawiszyn -> Witoldów -> KALISZ

Przystanek Poniedziałek - Piątek Sobota Niedziela i Święta
Gadów

4.05,  5.05,  6.05,  7.30, 12.05,  17.50,  20.15,

 

4,35,   7.30, 12.05, 15.25 nie kursują
Mycielin

4.15, 5.15, 6.15, 7.40, 12.15,  18.00 20.25,

 

 4,45 , 7.40, 12.15, 15.35, nie kursują
Zbiersk-Cukrownia 4.27, 5.27, 6,27  , 7.52,   12.27, 15,00;   18.12,  20.37, 4,57 : 7.52, 12.27,15.47 nie kursują

Petryki

 

 

Stawiszyn

 

 

4.32, 5.32, 6,32, 7.57,   12.32,  14.55, 18.17; 20.42,

 

 

4.35,  5.35,  6.35 , 8,00 ,   12.35,  15.08,  18.20,  20.45

 

5,02:  7.57; 12.32, 15,52;

 

 

 

5,05; 8,00; 12,35; 15,55;

nie kursują

 

 

nie kursuje

Witoldów 4.43,  5.43,  6.43, 8,08;   12.43,  15.16,  18.28,  20.53,  5,12: 8.08, 12.43, 16.03, nie kursują

Russów

 

 

 

4.47,  5.47,  6.47,   8,12;    12.47 ,15.20,  18.32,  20.57,  5,16,    8.12 , 12.47, 16.07; nie kursują
Kokanin 4,50, 5,50, , 6,50,   8,15;  12.50,  15.23,  18.35, 21.00,  5,20,  8.15 12.50, 16.10, nie kursują

 

Objaśnienia

ROZKŁAD OBOWIĄZUJE OD DNIA 03.11.2020r na czas nauki zdalnej